อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด

อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยทั้งหมดในโรงงานเคมีทุกแห่ง มีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ลดการสัมผัสอันตราย อื่นๆ งานวิเคราะห์ต่างๆ ดำเนินการในห้องปฏิบัติการทุกวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตรายจำนวนมาก จากผลที่ตามมา อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่างในห้องปฏิบัติการ เช่น สารเคมีรั่วไหล ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับก๊าซพิษ การระเบิด ไฟไหม้ และไฟฟ้าช็อต

แล้วคุณมีอุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการประเภทใดบ้าง

อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการดับเพลิง มีแหล่งกำเนิดอันตรายจากไฟไหม้มากมายภายในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีของเหลวและก๊าซไวไฟ วัสดุที่เผาไหม้ได้ และแหล่งกำเนิดไฟ เช่น ประกายไฟฟ้า พื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง และไฟแช็ก อัคคีภัยยังเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ซึ่งทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นกัน ถังดับเพลิงอาจกลายเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีไว้ในห้องปฏิบัติการ 

วางเฉพาะถังดับเพลิงหรือถังดับเพลิงอเนกประสงค์ที่เหมาะสม อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการดับเพลิงอื่นๆ ได้แก่ ฝักบัวฉุกเฉิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฐมพยาบาลในกรณีที่พนักงานถูกไฟไหม้ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการควรสวมผ้าคลุมกันไฟเพื่อป้องกันร่างกายจากประกายไฟเมื่อจัดการกับก๊าซหรือของเหลวไวไฟ ควรป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายกระเด็นเข้าตาโดยการติดตั้งเครื่องล้างตาฉุกเฉินหรือสถานี มีการอธิบายไว้ในว่าจะต้องล้างตาด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากที่ดวงตาปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตราย

แว่นตานิรภัยในห้องปฏิบัติการเป็นการป้องกันชั้นแรก

จากการกระเซ็นของสารเคมี แว่นตานิรภัยในห้องปฏิบัติการสามารถปกป้องผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจากอันตรายดังกล่าวได้ อ่างล้างตาควรอยู่ใกล้ที่ทำงาน ปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก ด้วยอุณหภูมิห้อง ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และรักษาความสะอาด อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และรองเท้านิรภัย อุปกรณ์เซฟตี้ในห้องปฏิบัติการต่อไปคือระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประเภทนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาคุณภาพของอากาศภายในห้องปฏิบัติการ 

อากาศในห้องปฏิบัติการอาจปนเปื้อนด้วยก๊าซพิษ ก๊าซไวไฟ ไอระเหยของของเหลวไวไฟ ฯลฯ และสารปนเปื้อนเหล่านี้ต้องถูกกำจัดออกจากห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง การปกป้องศีรษะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมคลังสินค้า ในอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันศีรษะเพื่อป้องกันวัตถุหล่นหรือพื้นที่ศีรษะจำกัด หมวกนิรภัยและหมวกนิรภัยเป็นข้อบังคับในสถานที่ทำงานบางแห่ง และหมวกนิรภัยถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ ราคาโรงงานชิ้นหลัก หมวกนิรภัยมีความสำคัญต่อการป้องกันศีรษะที่ดี และขอแนะนำให้เปลี่ยนหมวกนิรภัยที่มีร่องรอยการสึก เช่น รอยขีดข่วนหรือบาดแผลทันที หมวกนิรภัยส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบ https://sni-safetycenter.com/