ข้อดีและข้อเสียของการเรียนต่ออังกฤษ

หากคุณเป็นนักศึกษาที่รักการท่องเที่ยว การเรียนต่ออังกฤษอาจเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ออกไปเห็นโลกกว้างพร้อมทั้งได้รับทั้งการศึกษาและประสบการณ์ชีวิต อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจ คุณควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าเรียนในวิทยาลัยในประเทศอื่นอย่างรอบคอบ เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น คุณจะได้เรียนต่ออังกฤษขนบธรรมเนียม เข้าใจภาษาได้ดีขึ้น และพบปะผู้คนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

นักเรียนที่เรียนต่ออังกฤษจะมีวุฒิภาวะ

มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการเดินทาง นายจ้างที่มีศักยภาพจะชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับประสบการณ์และทักษะที่คุณได้รับจากการเดินทางของคุณ ขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ คุณอาจมีโอกาสเพิ่มเติมในการเดินทางไปยังเมืองและประเทศใกล้เคียง คุณจะได้รับความเป็นอิสระและเติบโตในฐานะบุคคล การเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นใคร คุณจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของคุณเองในขณะที่ได้รับทักษะที่จำเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงเรียนต่ออังกฤษมักจะมีราคาแพงมาก แม้ว่าจะมีความช่วยเหลือทางการเงิน

คุณอาจพบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คุณอาจประสบภาวะช็อกจากวัฒนธรรม แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ปรับตัวได้ แต่คุณก็อาจไวต่ออาการช็อกจากวัฒนธรรมได้ เรียนต่ออังกฤษเพื่อให้คุณปรับตัวและรู้สึกสบายใจกับสภาพแวดล้อมของคุณ บางคนที่เดินทางไปต่างประเทศไม่เคยรู้สึกสบายใจในสภาพแวดล้อมใหม่ ความท้าทายทางวิชาการ คุณอาจประสบปัญหาในการเรียนเนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา 

คุณอาจต้องพิจารณาประสบการณ์ใหม่อีกครั้ง 

คุณจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะสามารถโอนหน่วยกิตของคุณเมื่อคุณกลับมาที่บ้านได้หรือไม่ นัดหมายกับที่ปรึกษาด้านการศึกษาเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจ การแยกจากเพื่อนและครอบครัวจะเป็นเรื่องยาก แม้ว่าคุณอาจจะกังวลที่จะเห็นโลก แต่คุณจะอยู่ไกลจากบ้าน นักเรียนหลายคนพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเมื่อพวกเขาอยู่ไกลกัน ก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ อาจเป็นโอกาสที่ดีหากคุณพร้อม ความท้าทายที่อาจต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องมองทั้งด้านบวกและด้านลบก่อนตัดสินใจ การศึกษาในต่างประเทศเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงแค่นักเรียนที่มีความทะเยอทะยานจะได้รับประโยชน์จากระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยได้อีกด้วย เขาสามารถศึกษาภาษา สำรวจประเพณี และเรียนต่ออังกฤษเกี่ยวกับระบบการเมืองและการปกครองของประเทศที่เขาเลือกไปศึกษา การศึกษาต่อในต่างประเทศเปิดโอกาสให้ได้ท่องเที่ยวไปในดินแดนใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยไปมาก่อน