ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อเครื่องปั่นไฟเบนซิน

เครื่องปั่นไฟเบนซินเครื่องปั่นไฟเบนซินมีหลายประเภทให้เลือก หมวดหมู่ทั่วไปบางประเภท ได้แก่ แบบพกพา ทั้งบ้าน ทหาร และเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม เครื่องปั่นไฟเบนซินประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ซื้อไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากเครื่องปั่นไฟเบนซินทุกเครื่องได้รับการออกแบบให้ทำงานพื้นฐานเดียวกัน การจ่ายพลังงาน มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเสมอเมื่อพยายามเลือกระหว่างตัวเลือกที่มี

ปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาคือวิธีการขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟเบนซิน

เครื่องปั่นไฟเบนซินสองตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือน้ำมันเบนซินและดีเซล อย่างไรก็ตามมีเครื่องกำเนิดโพรเพนหรือก๊าซธรรมชาติด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเชื้อเพลิงประเภทดังกล่าวที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้จะมีบทบาทสำคัญในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นไฟเบนซินเบนซินสร้างพลังงานผ่านกระบวนการเผาไหม้ ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะจุดเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ

เครื่องปั่นไฟเบนซินปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงนั้นถูกกำหนดโดยสองปัจจัย การออกแบบและประเภทเชื้อเพลิง แม้ว่าการออกแบบโดยรวมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีมาตรฐานมากขึ้น แต่ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เครื่องปั่นไฟเบนซินประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้มักจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวอย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะเผาผลาญเชื้อเพลิงในอัตราเกือบครึ่งหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน นี่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากวิธีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจทำให้ต้องเติมเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องจนทนไม่ได้