โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ EPC Solar in Thailand

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยคุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนจากการลงทุนของแผงโซลาร์เซลล์

(1) ราคาที่แท้จริงที่คุณต้องจ่ายสำหรับไฟฟ้า ทุกสิ่งที่เหมือนกันบุคคลที่จ่ายค่าไฟฟ้าสูงต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ที่ค่อนข้างสูงสำหรับไฟฟ้าของพวกเขาสามารถมีเงินคืนที่ใหญ่ที่สุดในระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านของพวกเขา

(2) สิ่งจูงใจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐที่คุณจะสามารถขายเครดิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (SRECs) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านจะไม่เพียงช่วยลดค่าไฟฟ้าเท่านั้น แต่จะทำให้รายได้ของคุณสูงกว่าการออมสาธารณูปโภค

(3) ปริมาณแสงแดดหรือ “insolation” ในตำแหน่งของคุณ ในขณะที่สหรัฐฯจำนวนมากได้รับปริมาณแสงแดดที่เพียงพอที่จะทำให้แสงอาทิตย์เป็นข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะให้พลังงานมากขึ้นในสถานที่ที่แสงแดดมากขึ้น

(4) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอิทธิพลน่าจะมีค่าของบ้านของคุณ โดยปกติแล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบ้านและลดราคากรรมสิทธิ์ลง

ผลประโยชน์ด้านค่า EPC Solar in Thailand

คำพูดที่สมเหตุสมผลจะแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายปีต่อปีที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบที่กำหนด นอกจากนี้ยังจะมีการประเมินกระแสเงินสดซึ่งจะให้กรอบเวลาการกู้คืนการลงทุนEPC Solar in Thailandที่คาดว่าจะได้และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

ธรรมชาติคือการตัดสินใจของคุณเจ้าของทรัพย์สินเพื่อกำหนดประเภทของการคืนทุนทางการเงินที่คุณต้องการในการปรับปรุงพลังงานภายในบ้าน หลายคนพอใจกับการชำระคืนเป็นเวลาสิบปีและเข้าใจว่าระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะยังคงให้เงินออมทางการเงินที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อมากขึ้นเป็นระยะเวลานานถึง 15 ปีหลังจากระยะเวลา 10 ปี เจ้าของบ้านประเภทอื่น ๆ อาจต้องการการกู้คืนการลงทุนประมาณ 5 ปีหรือน้อยกว่านั้น