การนำเสนอการผลิตสื่อนวัตกรรมในเรื่องศิลปะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นและน่าสนใจ

ศิลปะเหมือนเป็นนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะศิลปะไทยด้านต่างๆ นำมารังสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม ยิ่งถือเป็นนวัตกรรมศิลปะไทยที่น่าพิสมัย

การผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเข้าใจในวิชาง่ายขึ้นและน่าสนใจ การสอนด้วยวิธีอ่านในหนังสือ หรือบรรยายให้ผู้เรียนฟังนั้นมันคงจะเป็นแบบสมัยก่อนแล้ว ปัจจุบันเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เรามีโอกาสที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสีก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต เราควรนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

เราเรียนรู้เรื่องศิลปะมาจนสามารถบอกได้แล้วว่า ศิลปะคืออะไร ศิลปะแตกต่างจากธรรมชาติอย่างไร คราวนี้เรา ลองหลับตานึกภาพดูซิว่าถ้าโลกเราไม่มีสีเลย ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีแต่สีขาวกับสีดำ ไฟจราจรมีแต่ขาวกับดำ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวกับดำ ต้นไม้ ดอกไม้มีแต่สีขาวกับดำ จะเป็นอย่างไร เราคง อึดอัด หดหู่ดูไม่มีชีวิตชีวา ฉะนั้น “สี” จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา เพราะสีช่วยให้ชีวิตของเราดูสดใส ร่าเริง หรือเศร้าหมองก็ได้ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายขึ้น เราจึงจำเป็นต้องรู้จักกับ “สี” ก่อน เพราะในชีวิตของเราหรือในงานศิลปะ สี ช่วยให้เกิดความงาม ความรู้สึก เพราะสีมีความหมายเฉพาะตัวของแต่ละสีอยู่ แต่ก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนเรื่อง “ศิลปะการใช้สี” เรามาทำความเข้าใจรู้จักความหมายและความสำคัญ ของสีที่มีต่อวิถีชีวิตของเราอย่างไรก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งมนุษย์รู้จักสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ในอดีตกาลมนุษย์ได้ค้นพบสีจากแหล่งต่าง ๆ จาพืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุนานาชนิด จากการ ค้นพบสีต่าง ๆ เหล่านั้น มนุษย์ได้นำเอาสีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยนำมาระบายลงไปบนสิ่งของ ภาชนะเครื่องใช้ หรือระบายลงไปบนรูปปั้น รูปแกะสลัก เพื่อให้รูปเด่นชัดขึ้น มีความเหมือนจริงมากขึ้น รวมไปถึงการใช้สีวาด ลงไปบนผนังถ้ำ หน้าผา ก้อนหิน เพื่อใช้ถ่ายทอดเรื่องราวและทำให้เกิดความรู้สึกถึงพลังอำนาจที่มีอยู่เหนือสิ่งต่างๆทั้งปวง การใช้สีทาตามร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิม เกิดพลังอำนาจ หรือใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง สีที่มนุษย์ใช้อยู่ทั่วไป ได้มาจากสสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และนำมาใช้โดยตรง หรือด้วยการสกัด ดัดแปลงบ้าง จากพืช สัตว์ ดิน แร่ธาตุต่าง ๆ สสารที่ได้จากการสังเคราะห์ซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ สะดวกมากขึ้น ซึ่งเป็นสีที่เราใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบัน แสงเป็นพลังงานชนิดเดียวที่ให้สี โดยอยู่ในรูปของรังสี (Ray) ที่มีความเข้มของแสงอยู่ในช่วงที่สายตามองเห็นได้

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่องานศิลปะ

เทคโนโลยีเป็นคำตอบทางผลิตผลของสังคมเมือง ศิลปะมีส่วนช่วยให้เทคโนโลยีต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา รองเท้า กระเป๋า แว่นตา เสื้อผ้า รถยนต์ รถประจำทาง จ้กรยานยนต์ มีคำว่ารสนิยมเป็นความหมายเกี่ยวกับความงามในสิ่งของที่คนในสังคมนิยมใช้ โลกปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยคงได้แก่ คอมพิวเตอร์ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากมายในระบบดิจิตอล ระบบรถไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พีซีหรือโน๊ตบุ๊ก การนำมาใช้อาศัยศิลปะเป็นสื่อในการเข้าถึงและสะท้อนคุณค่าของเทคโนโลยีให้ผู้สนใจได้สัมผัส ดังเช่นคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กที่มีความบางเฉียบสะท้อนคุณสมบัติความแม่นยำของเทคโนโลยีซึ่งประมวลผลเพียงแผ่วผ่านชิบที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับล้านตัวใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีได้อย่างแม่นยำ สีเข้มเคลือบมันวาวช่วยให้ดูเคร่งขรึมงามสง่าหากต้องการสีสันควรทำให้ตัวเครื่องหนาขึ้นเล็กน้อยอาจใช้สีด้านช่วยผ่อนคลายจับได้ถนัดมือ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่องานศิลปะ ทั้งทางแนวคิด สุนทรียะ วัฒนธรรมการแสดง รวมทั้งการเสพ ดังเช่นเทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง หรือเทคโนโลยีด้านการขยายเสียง ที่เคยเปลี่ยนแปลงวงการหนังสือ หนัง และเพลงอย่างมหาศาลมาแล้วในอดีต

เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต ที่นำความเป็นไปได้แบบใหม่มาสู่ผู้คนและวงการนี้เช่นเดียวกัน ความเปลี่ยนแปลงที่อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในวิถีชีวิตผู้คนยุคปัจจุบัน อันได้แก่ หนัง เพลง และหนังสือ ซึ่งเป็นการพยายามมองหรือทำความเข้าใจกิจกรรมในโลกออนไลน์หรือสังคมอินเทอร์เน็ตให้กว้างไปจากเดิม และเฉพาะเจาะจงขึ้น

ในหลายครั้งที่ผ่านมา การพยายามทำความเข้าใจนี้ ได้ใช้การนำเอาคุณค่าหรือมุมมองแบบเก่ามารองรับหรือสวมทับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกออนไลน์ โดยยังไม่ได้ตั้งคำถามหรือพยายามทำความเข้าใจที่มาของคุณค่าที่นำมาสวมทับให้ดีก่อน จนบางครั้งทำให้เกิดปัญหาต่อการทำความเข้าใจ (เช่นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา)

งานศิลปะต้องเป็นงานที่ผ่านการคิด จินตนาการ ออกมาเป้นผลงานที่สวยงาม การลอกเลียนแบบจึงยาก เพราะไม่มีการลอกกันได้ง่ายๆ จึงไม่แปลกที่ในอินเตอร์เน็ตจะมีการลอกผลงานเอาไปเป้นของตัวเองแบบหน้าด้านๆ โลกเรายิ่งง่ายมากขึ้น การลอกเลียนแบบจึงง่ายเป็นเท่าตัว แต่ก่อนการหาแรงบันดาลใจในการสร้างงานมันต้องมาจากสิ่งรอบตัวในตอนนั้นของศิลปินที่สร้างงาน กว่าจะได้งานออกมาซึ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ หาแต่ใน Google เท่านั้น เห็นแต่ในจอไม่เจอกับของจริง ไม่ได้เห็นจริงจึงไม่สามารถตอบโจทย์ของงานนั้นได้เลย เพราะเห็นแต่รูปกับข้อมูลที่อยู่หน้าจอเท่านั้น อะไรที่ได้มาง่ายเกินไปมักทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแค่ผิวเผินเท่านั้น

ความสนใจในด้านศิลปะแกลลอรี่ตามสื่ออินเตอร์เน็ต

ความสนใจในด้านศิลปะแกลลอรี่ตามสื่ออินเตอร์เน็ต

ถ้าคุณมีความสนใจในศิลปะและการถ่ายภาพทั้งหมด คุณจะไม่สงสัยเลยได้สังเกตเห็นจำนวนแกลลอรี่ออนไลน์หาประทับใจทั่วอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ ตัดสิน โดยตัวเลขของนามศิลปิน และช่างภาพเหมือนนิยมมาก แต่ทำแกลลอรี่ออนไลน์เหล่านี้จริงขายงานที่พวกเขาแสดงดีใช่ค่อนข้างบ่อย มันเป็นความจริงที่ว่า ศิลปินมากมายทำได้ดีมากขายศิลปะและการถ่ายภาพบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ด้วยแกลเลอรี่ออฟไลน์ แสดงงานเพียงทางโอกาสที่จะเห็นผู้ชมขนาดใหญ่ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการขาย ที่กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ให้กับผู้ชมทั่วโลก และ โดยรวมเป็นแกลลอรี่ออนไลน์ ศิลปินมีศักยภาพของแตะลงไป คำเตือนแม้ว่า แกลเลอรี่บางที่มีมากง่ายต่อการค้นหาอื่น ๆ นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเนื่องจากไม่สนใจว่าเค้าโครงของการเก็บออนไลน์ปรากฏ ถ้าหาลูกค้าไม่พบ แล้วงานศิลปะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ที่ที่ขายงานศิลปะออนไลน์ ดี มีอยู่ตอนนี้หลายตัวเลือกเปิดศิลปินมืออาชีพ และธีมและช่างภาพ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แต่ละ การมองเห็นสูง หนึ่งแกลลอรี่ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ได้รับหลายพันคนของผู้เข้าชมทุกวันอาจพิจารณาฉลาด การนับจำนวนผู้เข้าชมมักไว้ที่ใดที่หนึ่งบนหน้าแรกของเว็บไซต์เหล่านี้ มีคนบางแห่งให้เลือก แต่ละจะต่างกันเล็กน้อยในการเลือก และเข้าร่วมกระบวนการ วิธีที่พวกเขาช่วยในการส่งเสริมการทำงาน และทำงานอยู่บนเว็บไซต์ ยัง ความสนใจควรจะจ่ายไปยังพื้นที่ที่ใช้การชำระเงินสำหรับงานขายและวิธีรับเงินจากการขาย ค่าคอมมิชชั่นจากการขายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ

สามารถทำเงินจากการขายงานศิลปะออนไลน์แล้วหรือไม่ คำตอบสั้น ๆ ว่า ‘อาจจะ’ ได้ ตัวบ่งชี้ที่ดีเป็นว่าศิลปะจำหน่าย ‘จริง ‘ หรือไม่ ถ้าไม่ แล้วมีแนวโน้มจะยังประสบความสำเร็จออนไลน์ ถ้าศิลปินไม่ได้ ventured เข้าขาย แล้วมีอะไรจะสูญเสีย โดยการจุ่มเท้าลงในน้ำโดยการเข้าร่วมการเก็บแบบออนไลน์ ทำการทดสอบน้ำอีเบย์เป็นแต่คำเตือนที่นี่อีก ถ้าทำแล้วขายที่ราคาสุด มันจะยากมากที่นี่สามารถสั่งในอีเบย์จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการวางราคาสำหรับวัตถุประสงค์ในการขายบนอีเบย์มากเกินไป หรือที่ใดก็ได้อื่นออนไลน์สำหรับเรื่องที่ ลูกค้าจะไม่ชอบมัน มัน devalues ซื้อของพวกเขา และทำให้รู้สึกว่าริจะเพลงปิด โดยจ่ายราคาที่สูงขึ้น ที่กล่าวว่า ศิลปินบางทำมาหากินดีบนอีเบย์มีความมหัศจรรย์ และยังคง เติบ โต ผู้เข้าชมทุกวัน ปรับสิ่งที่เกี่ยวกับศิลปะและการถ่ายภาพพิมพ์ พวกเขาขายดีออนไลน์ ดี ใช่จริง ดีมาก ในความเป็นจริงมันจะยุติธรรมกล่าวว่าแม้ตลาดพิมพ์ศิลปะมีการแข่งขันออนไลน์ กับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ทุกอย่างนับตั้งแต่ผืนผ้าสไตล์ยุคอิมเพรสชันนิสม์กับโปสเตอร์ดิสนีย์ ยังมีห้องศิลปะดั้งเดิม และศิลปะถ่ายภาพพิมพ์ ความจริงคือ ในขณะที่คนอาจลังเลที่จะใช้จำนวนเงินขนาดใหญ่ในงานศิลปะต้นฉบับที่ไม่เห็น ‘ในเนื้อ’ พิมพ์หวยปลอดภัยมีราคาไม่แพงมาก เป็น คนมากขึ้นกลายเป็นการสะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับสินค้า นี้สามารถช่วยให้ศิลปะออนไลน์ขายเกินไป